وبینار چهارمین نشست از دوره هشتم هیأت امنای دانشگاه شهید باهنر کرمان

چهارمین نشست از دوره هشتم هیأت امنای دانشگاه شهیدباهنر کرمان، دوشنبه 24 شهریورماه99 به ریاست دکتر عبدالرضا باقری، قائم مقام وزیر علوم و دکتر محمدعلی طاهر رئیس دانشگاه، به صورت ویدئوکنفرانسی برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه شهید باهنر کرمان، در این نشست موارد تعیین شهریه دروس جبرانی مازاد بر 6 واحد دوره‌های روزانه و نوبت دوم مقطع کارشناسی مؤسسات عضو هیأت امنا- مجوز اعطای بورس تحصیلی به دانشجویان غیرایرانی- اصلاح ماده «67» آئین‌نامه استخدامی اعضای هیأت علمی مؤسسات عضو هیأت امنا- اصلاح برخی از مواد آئین نامه استخدامی اعضای غیر هیأت علمی مؤسسات عضو هیأت امنا- ایجاد گروه مهندسی عمران در تشکیلات تفصیلی مجتمع آموزش عالی بم- موارد استخدامی اعضای غیر هیأت علمی مؤسسات عضو هیأت امنا با رعایت مفاد مندرج در آئین نامه استخدامی اعضای هیأت علمی شامل تمدید مدت پیمانی و رسمی آزمایشی و نحوه دریافت شهریه در نیمسال‌هایی که به واسطه شیوع بیماری کووید19 مطرح شد.

همچنین در این جلسه اصلاحیه بودجه تفصیلی سال 1398 مؤسسات عضو هیأت امنا و بودجه تفصیلی سال 1399 مؤسسات عضو هیأت امنا بررسی و به تصویب رسید.

 

جهت مشاهده عکس‌های بیشترکلیک نمایید.