برگزاری جلسه کمیسیون دائمی هیأت امنای دانشگاه شهید باهنر کرمان

جلسه کمیسیون دائمی هیأت امنای دانشگاه شهید باهنر کرمان روز چهارشنبه 29 مردادماه 99، در سالن کنفرانس سازمان مرکزی دانشگاه با رعایت شیوه‌نامه بهداشتی برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه شهید باهنر کرمان، جلسه کمیسیون دائمی هیأت امنای دانشگاه به ریاست دکتر محمد حسین امید رئیس کمیسیون دائمی هیأت امنای دانشگاه شهید باهنر کرمان و دبیری دکتر محمد علی طاهر دبیر کمیسیون دائمی و هیأت امنای دانشگاه شهید باهنر کرمان، با موضوعات: " بررسی و تصویب اصلاحیه بودجه تفصیلی سال 1398، بررسی و تصویب بودجه تفصیلی سال 1399، توسعه و تکمیل زیر ساخت‌های پژوهشی، نحوه دریافت شهریه دانشجویان در نیمسال‌هایی که به واسطه شیوع بیماری کووید19 و شهریه دانشجویانی که مبتلا به کرونا شدند، تعیین شهریه دروس تقویتی پیش دانشگاهی دوره‌های روزانه و نوبت دوم( شبانه) اصلاح برخی از مواد آیین نامه استخدامی اعضای غیر هیأت علمی و هیأت علمی، بررسی و تصویب طرح طبقه بندی و ارزشیابی مشاغل اعضای غیر هیأت علمی"برگزار شد.

گفتنی است سعید رضایی معاون مرکز هیأت‌های امنا و هیأت‌های ممیزه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به صورت مجازی در جلسه حضور داشت.