شرح وظایف
هیأت امنا، یک نهاد قانونگذار است که رسالت اصلی آن به صورت زیر است:
- تأمین استقلال دانشگاه
- تأمین تمرکز زدایی
- تسهیل در تصمیم گیری بر پایه مشارکت
- ایجاد ارتباط بین دانشگاه و جامعه


هیأت امنای دانشگاههای منطقه جنوب شرق

اولین جلسه هیأت امنای دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی منطقه جنوب شرق کشور، متشکل از دانشگاههای شهید باهنر کرمان، سیستان و بلوچستان، هرمزگان، ولی عصر(عج)رفسنجان، دانشگاه تربیت مدرس زاهدان(که بعداً در دانشگاه سیستان و بلوچستان ادغام گردید) و مرکز بین المللی علوم و تکنولوژی پیشرفته و علوم محیطی، ساعت 11:30 صبح روز دوشنبه مورخ1370/7/8 در محل دفتر ریاست دانشگاه شهید باهنر کرمان تشکیل گردید.

دبیرخانه هیأت امنای دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی جنوب شرق کشور از سال 1370 تا 1374، به مدت 4 سال دردانشگاه شهیدباهنر کرمان بود و رئیس (وقت) دانشگاه دبیری این هیأت را بر عهده داشت.  در دور دوم رئیس دانشگاه سیستان و بلوچستان، از طرف وزیر (وقت) علوم، به عنوان دبیر هیأت امنا انتخاب گردید.

حاضرین در اولین جلسه هیأت امنای دانشگاههای منطقه جنوب شرق:
آقای دکتر مصطفی معین، وزیر (وقت) علوم، تحقیقات و فناوری (وزارت فرهنگ و آموزش عالی)
آقای دکتر علی اصغر رستمی ابوسعیدی، رئیس(وقت دانشگاه شهیدباهنر کرمان و دبیر هیأت امنای دانشگاههای جنوب شرق
آقای سیدحسین مرعشی، استاندار (وقت) کرمان
آقای دکتر حبیب الله دهمرده، رئیس(وقت دانشگاه سیستان و بلوچستان
آقای مهندس احمد خرم ، رئیس(وقت) دانشگاه هرمزگان 
آقای دکتر علیرضا بهرام پور، رئیس(وقت) دانشگاه ولی عصر(عج) رفسنجان
آقای دکتر عبدالحمید فروزانفر، رئیس (وقت) دانشگاه تربیت معلم زاهدان
آقای دکتر سیدحسین منصوری، رئیس(وقت) مرکز بین المللی علوم و تکنولوژی پیشرفته و علوم محیطی
آقای دکتر حمید میرزاده، عضو هیأت امنا
آقای دکتر سیداحمد معتمدی، عضو هیأت امنا
آقای دکتراسدالله رضوی، عضو هیأت امنا
آقای دکتر عطاءالله کوهیان، عضو هیأت امنا
حجت الاسلام والمسلمین  آقای سیدمحمود دعایی، عضو هیأت امنا


اولین هیأت امنای مستقل دانشگاه شهیدباهنر کرمان

اولین جلسه هیأت امنای مستقل دانشگاه شهیدباهنر کرمان، روز چهارشنبه مورخ 1383/3/20 ، در محل دفتر وزیر(وقت)علوم تحقیقات و فناوری برگزار شد. در این جلسه نمودار سازمانی و تشکیلاتی و بودجه دانشگاه مورد بررسی قرار گرفت.
​  اعضای جلسه:
آقای دکتر جعقر توفیقی، وزیر(وقت) علوم، تحقیقات و فناوری
آقای دکتر علی مصطفوی، رئیس(وقت) دانشگاه و دبیر هیأت امنا
آقای دکتر علی وطنی، مدیرکل دفتر هیأتهای امنا و هیأت ممیزه مرکزی وزارت متبوع
شادروان بانو فاخره صبا، عضو هیأت امنا 
حجت الاسلام والمسلمین آقای سیدمحمود دعایی، عضو هیأت امنا
آقای محمدعلی کریمی، عضو هیأت امنا
آقای دکتر مهدی رجبعلی پور، عضو هیأت امنا
آقای دکتر علی اصغر رستمی ابوسعیدی، عضو هیأت امنا
آقای دکتر مرتضی مموئی، عضو هیأت امنا
آقای سیدحسین مرعشی، عضو هیأت امنا(غایب)