فرم ها و آیین نامه ها 1. اصلاحات آیین‌نامه استخدامی اعضای هیأت علمی پیوست صورتجلسه 98/11/8 (فایل pdf)
 2. آیین نامه ترفیع پایه سالانه و پایه های تشویقی پیوست صورتجلسه 98/5/27 (فایلpdf)
 3. دستورالعمل برگزاری دوره‌های آزاد پیوست صورتجلسه 98/5/27 (فایلpdf)
 4. شیوه نامه نحوه تاسیس و فعالیت های پژوهشی دانشگاه، پیوست صورتجلسه 98/5/27 (فایل pdf)
 5. اصلاح مواد بازنشستگی اعضا هیأت علمی (pdf)
 6. اصلاح مواد آیین نامه استخدامی اعضا هیأت علمی (pdf)
 7. فرم نامزدی در انتخابات دهمین دوره هیأت ممیزه (فایل WORD)
 8. گزارش‌نامه (شناسنامه) علمی عضو هیات­ علمی آموزشی متقاضی تبدیل وضعیت از رسمی آزمایشی به رسمی قطعی (فایل word)
 9. جداول احتساب سنوات پیمانی اعضای هیأت علمی ( فایل word)
 10. آئین نامه استخدامی اعضای غیر هیأت علمی مؤسسات عضو هیأت امنا(جدید و لازم الاجرا)  (فایل pdf)
 11. اصلاحیه برخی مواد آیین نامه استخدامی اعضا هیأت علمی جدید(فایل PDF)
 12. آئین نامه استخدامی اعضای هیأت علمی مؤسسات عضو هیأت امنا (فایل PDF)
 13. آئین نامه سازماندهی و تشکیلات مؤسسات عضو هیأت امنا (فایل PDF)
 14. ​آئین نامه مالی و معاملاتی مؤسسات عضو هیأت امنا  (فایل PDF
 15. آئین نامه ارتقاء مرتبه اعضای هیأت علمی(جدید/لازم الاجرا از تاریخ 1/10/95)
 16. جداول آئین نامه ارتقاء 1/10/95(1)
 17. جداول آئین نامه ارتقاء 1/10/95(2)